Sommerfugler

Hovedsakelig sommerfugler jeg har sett i Norge, men også et par fra Colorado.