Planter

B⁠ukkeblad (M⁠enyanthes trifoliata)
B⁠ukkeblad (M⁠enyanthes trifoliata)
Vaniljerot (Monotropa hypotitys)
Vaniljerot (Monotropa hypotitys)
Hvit blåklokke (Campanula rotundifolia)
Hvit blåklokke (Campanula rotundifolia)
Oksetunge (Anchusa officinalis)
Oksetunge (Anchusa officinalis)
M⁠urtorskemunn (C⁠ymbalaria muralis)
M⁠urtorskemunn (C⁠ymbalaria muralis)
G⁠ul hornvalmue (G⁠laucium flavum)
G⁠ul hornvalmue (G⁠laucium flavum)
G⁠riseblad (S⁠corzonera humilis)
G⁠riseblad (S⁠corzonera humilis)
Skjeggklokke (Campanula barbata)
Skjeggklokke (Campanula barbata)
Engkall
Engkall
Fjellveronika (veronica alpina)
Fjellveronika (veronica alpina)
Røsslyng
Røsslyng
Kløver
Kløver
Teiebær
Teiebær
Øyentrøst
Øyentrøst
Klokkelyng (Erica tetralix)
Klokkelyng (Erica tetralix)
Engknoppurt (Centaurea jacea)
Engknoppurt (Centaurea jacea)
Geiteskjegg (Tragopogon pratensis)
Geiteskjegg (Tragopogon pratensis)
Bergveronika (Veronica fruticans)
Bergveronika (Veronica fruticans)
Blokkebær
Blokkebær
Fjelltjæreblom (Viscaria alpina)
Fjelltjæreblom (Viscaria alpina)
Fagerklokke
Fagerklokke
Fjellhvitkurle
(Pseudorchis straminea)
Fjellhvitkurle (Pseudorchis straminea)
Fjellsmelle
Fjellsmelle
Grov nattfiol (Platanthera chlorantha)
Grov nattfiol (Platanthera chlorantha)
Guldå
Guldå
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Harerug (Bistorta vivipara)
Harerug (Bistorta vivipara)
Kvitsoleie (Ranunculus platanifolius)
Kvitsoleie (Ranunculus platanifolius)
Perlevintergrønn (Pyrola minor)
Perlevintergrønn (Pyrola minor)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)
Lintorskemunn (Linaria vulgaris)
Olavsstake (Monéses uniflóra)
Olavsstake (Monéses uniflóra)
Reinrose (Dryas octopetala)
Reinrose (Dryas octopetala)
Rosmarinlyng (Andromeda polifolia)
Rosmarinlyng (Andromeda polifolia)
S⁠etermjelt
(A⁠stragalus alpinus)
S⁠etermjelt (A⁠stragalus alpinus)
Skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii)
Skogmarihand (Dactylorhiza fuchsii)
Brannlilje (L⁠ilium bulbiferum)
Brannlilje (L⁠ilium bulbiferum)
Mørkkongslys
Mørkkongslys
Firblad (Paris quadrifolia)
Firblad (Paris quadrifolia)
Skogsvinerot
Skogsvinerot
Småsmelle (Silene rupestris)
Småsmelle (Silene rupestris)
F⁠jellbakkestjerne
(E⁠rigeron borealis)
F⁠jellbakkestjerne (E⁠rigeron borealis)
Snøsøte
Snøsøte
Svarttopp (Bartsia alpina)
Svarttopp (Bartsia alpina)
Engsyre
Engsyre
Sølvvier
Sølvvier
Sølvvier
Sølvvier
Tiriltunge
Tiriltunge
Tilriltunge
Tilriltunge
Toppklokke (Campanula glomerata)
Toppklokke (Campanula glomerata)
Tranebær (Vaccinium oxycoccos)
Tranebær (Vaccinium oxycoccos)
Tyttebær i blomst
Tyttebær i blomst
Rosenrot
Rosenrot
Rosenrot kan være i mange farger
Rosenrot kan være i mange farger
Myrull. Første gang jeg har sett myrull på dette stadiet
Myrull. Første gang jeg har sett myrull på dette stadiet
Vrangdå (Galeopsis bifida Boenn)
Vrangdå (Galeopsis bifida Boenn)
Engnellik (Dianthus deltoides)
Engnellik (Dianthus deltoides)
Sløke (Angelica sylvestris)
Sløke (Angelica sylvestris)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Nøkkerose
Nøkkerose
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Fredløs (Lysimachia vulgaris)
Kattehale (Lythrum salicaria)
Kattehale (Lythrum salicaria)
Takrør (Phragmites australis)
Takrør (Phragmites australis)
Ugrasklokke (Campanula rapunculoides )
Ugrasklokke (Campanula rapunculoides )
Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia).
Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia).
Myrhatt (Comarum palustre)
Myrhatt (Comarum palustre)
Myrkongle (Calla palustris L.)
Myrkongle (Calla palustris L.)
Tranehals (Erodium cicutarium)
Tranehals (Erodium cicutarium)
Kattefot (Antennaria dioica)
Kattefot (Antennaria dioica)
Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium sphondylium)
Kystbjørnekjeks (Heracleum sphondylium sphondylium)
B⁠reiflatbelg (L⁠athyrus latifolius)
B⁠reiflatbelg (L⁠athyrus latifolius)

Dette er noen av blomstene jeg har funnet rundt om kring. Er det noen som ligger med feil betegnelse så rett meg gjerne.

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden