Fotoalbum

Bukkebeinurt (Ononis arvensis)
Bukkebeinurt (Ononis arvensis)
Sannsynligvis K⁠anelrose (R⁠osa majalis)
Sannsynligvis K⁠anelrose (R⁠osa majalis)
Sannsynligvis S⁠teinnype (R⁠osa canina)
Sannsynligvis S⁠teinnype (R⁠osa canina)
Strandflatbelg (Lathyrus japonicus)
Strandflatbelg (Lathyrus japonicus)
Østersurt (Mertensia maritima)
Østersurt (Mertensia maritima)
L⁠akrismjelt (A⁠stragalus glycyphyllos)
L⁠akrismjelt (A⁠stragalus glycyphyllos)
Stjernetistel (Carlina vulgaris)
Stjernetistel (Carlina vulgaris)
Revebjelle (Digitalis purpurea)
Revebjelle (Digitalis purpurea)
Kjempeturt (Cicerbita macrophylla)
Kjempeturt (Cicerbita macrophylla)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Olavsstake (Moneses uniflora)
Olavsstake (Moneses uniflora)
Bergveronika (Veronica fruticans)
Bergveronika (Veronica fruticans)
Engknoppurt (Centaurea jacea)
Engknoppurt (Centaurea jacea)
Guldå (Galeopsis speciosa)
Guldå (Galeopsis speciosa)
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Gullmyrklegg (Pedicularis oederi)
Smørbukk (Hylotelephium maximum)
Smørbukk (Hylotelephium maximum)
Snøsøte (Gentiana nivalis)
Snøsøte (Gentiana nivalis)
Brudespore (Gymnadenia conopsea)
Brudespore (Gymnadenia conopsea)
Snøbakkestjerne (Erigeron uniflorus)
Snøbakkestjerne (Erigeron uniflorus)
Svarttopp (Bartsia alpina)
Svarttopp (Bartsia alpina)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Springfrø (Impatiens noli-tangere)
Nattfiol (Platanthera bifolia)
Nattfiol (Platanthera bifolia)
Skjellrot (Lathraea squamaria)
Skjellrot (Lathraea squamaria)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Maigull (Chrysosplenium alternifolium)
Maigull (Chrysosplenium alternifolium)
Vårpengeurt (Noccaea caerulescens)
Vårpengeurt (Noccaea caerulescens)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Bakkesøte (Gentianella campestris).
Bakkesøte (Gentianella campestris).
Kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum)
Kongsspir (Pedicularis sceptrum-carolinum)
Fiol
Fiol
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Prestekrage (Leucanthemum vulgare)
Fagerperikum (Hypericum pulchrum)
Fagerperikum (Hypericum pulchrum)
Engsmelle (Silene vulgaris)
Engsmelle (Silene vulgaris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Forglemmegei (Myosotis)
Forglemmegei (Myosotis)
K⁠orsved (V⁠iburnum opulus)
K⁠orsved (V⁠iburnum opulus)
Molte (Rubus chamaemorus)
Molte (Rubus chamaemorus)
Smørblomst (Ranunculus acris)
Smørblomst (Ranunculus acris)
Vivendel (Lonicera periclymenum)
Vivendel (Lonicera periclymenum)
Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
Blodstorkenebb (Geranium sanguineum)
Alsikekløver (Trifolium hybridum)
Alsikekløver (Trifolium hybridum)
Skjellrot (Lathraea squamaria)
Skjellrot (Lathraea squamaria)
Kystbergknapp (Sedum anglicum)
Kystbergknapp (Sedum anglicum)
Kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica)
Kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica)
Mogop (Pulsatilla vernalis)
Mogop (Pulsatilla vernalis)
Nikkesmelle (Silene nutans)
Nikkesmelle (Silene nutans)
Svartsøtvier (Solanum nigrum)
Svartsøtvier (Solanum nigrum)
Blåfjær (Polygala vulgaris)
Blåfjær (Polygala vulgaris)
Løvetann
Løvetann
Strandbalderbrå (Tripleurospermum maritimum)
Strandbalderbrå (Tripleurospermum maritimum)
Fjellsveve. Muligens (Hieracium alpinum)
Fjellsveve. Muligens (Hieracium alpinum)
Gråbakkestjerne (Erigeron acris acris)
Gråbakkestjerne (Erigeron acris acris)
Klåved (Myricaria germanica)
Klåved (Myricaria germanica)
Ryllik (Achillea millefolium)
Ryllik (Achillea millefolium)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Blåkoll
Prunella vulgaris
Blåkoll Prunella vulgaris
V⁠illtulipan (T⁠ulipa sylvestris)
V⁠illtulipan (T⁠ulipa sylvestris)
F⁠jellflokk (P⁠olemonium caeruleum)
F⁠jellflokk (P⁠olemonium caeruleum)
J⁠åblom (P⁠arnassia palustris)
J⁠åblom (P⁠arnassia palustris)
T⁠yrihjelm (A⁠conitum septentrionale)
T⁠yrihjelm (A⁠conitum septentrionale)
Strandrødtopp (Odontites litoralis)
Strandrødtopp (Odontites litoralis)
B⁠låknapp (S⁠uccisa pratensis)
B⁠låknapp (S⁠uccisa pratensis)
S⁠trandkjempe (P⁠lantago maritima)
S⁠trandkjempe (P⁠lantago maritima)
S⁠torklokke (C⁠ampanula latifolia)
S⁠torklokke (C⁠ampanula latifolia)
L⁠økurt (A⁠lliaria petiolata)
L⁠økurt (A⁠lliaria petiolata)
B⁠roddbergknapp (S⁠edum rupestre)
B⁠roddbergknapp (S⁠edum rupestre)
H⁠assel (C⁠orylus avellana)
H⁠assel (C⁠orylus avellana)
R⁠ødtvetann (L⁠amium purpureum)
R⁠ødtvetann (L⁠amium purpureum)
M⁠aiblom (M⁠aianthemum bifolium)
M⁠aiblom (M⁠aianthemum bifolium)

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden