Fotoalbum

Gulgrønn lærhatt (Sarcomyxa serotina)
Gulgrønn lærhatt (Sarcomyxa serotina)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
Beltekjuke (Trametes ochracea)
 Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola)
Rødrandkjuke (Fomitopsis pinicola)
Knuskkjuke
Knuskkjuke
Stor klubbesopp (Clavariadelphus pistillaris)
Stor klubbesopp (Clavariadelphus pistillaris)
Sandkjuke (Coltricia perennis)
Sandkjuke (Coltricia perennis)
Storvrenge (Nephroma arcticum)
Storvrenge (Nephroma arcticum)
Labyrintkjuke (Cerrena unicolor)
Labyrintkjuke (Cerrena unicolor)
Vanlig fokklav (Ophioparma ventosa)
Vanlig fokklav (Ophioparma ventosa)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Sinoberkjuke (Pycnoporus cinnabarinus)
Sinoberkjuke (Pycnoporus cinnabarinus)
Kløyvsopp (Schizophyllum commune)
Kløyvsopp (Schizophyllum commune)
Skorpelærsopp (Stereum rugosum)
Skorpelærsopp (Stereum rugosum)
Puddertraktsopp (Clitocybe nebularis)
Puddertraktsopp (Clitocybe nebularis)
Kan være bred fingernever (Peltigera neopolydactyla)
Kan være bred fingernever (Peltigera neopolydactyla)
Frynsesopp (Thelephora terrestris)
Frynsesopp (Thelephora terrestris)
S⁠koghonningsopp (A⁠rmillaria borealis)
S⁠koghonningsopp (A⁠rmillaria borealis)
Melnavlelav (Umbilicaria hirsuta)
Melnavlelav (Umbilicaria hirsuta)
Raggkjuke?
Raggkjuke?
Dunblekksopp (Coprinopsis lagopus)
Dunblekksopp (Coprinopsis lagopus)
Raggkjuke (Trametes hirsuta)
Raggkjuke (Trametes hirsuta)
Stor parasollsopp (Macrolepiota procera)
Stor parasollsopp (Macrolepiota procera)
Raggkjuke?
Raggkjuke?
Dunblekksopp (Coprinopsis lagopus)
Dunblekksopp (Coprinopsis lagopus)
Tåresopp (Dacrymyces stillatus)
Tåresopp (Dacrymyces stillatus)
Skjeggriske
Skjeggriske
Hvit tømmerkjuke (Antrodia sinuosa)
Hvit tømmerkjuke (Antrodia sinuosa)
Blekksopp
Blekksopp
Ulvemelk (Lycigala epidendron)
Ulvemelk (Lycigala epidendron)
M⁠elsopp (C⁠litopilus prunulus)
M⁠elsopp (C⁠litopilus prunulus)
Sandmorkel (Gyromitra esculenta) ??
Sandmorkel (Gyromitra esculenta) ??
Grønnever (Peltigera aphthosa)
Grønnever (Peltigera aphthosa)
Brun kamfluesopp
Brun kamfluesopp
Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium)
Vedmusling (Gloeophyllum sepiarium)
Kan være Bikkjenever (Peltigera canina)
Kan være Bikkjenever (Peltigera canina)
Stor lakssopp (Laccaria proxima)
Stor lakssopp (Laccaria proxima)
Den grå (med apotheciene) er vanlig rabbelav, Brodoa intestiniformis, og den brunsvarte er steinskjegg, Pseudephebe pubescens.  svartberglav, Melanelia hepatizon, gulskinn og islandslav.
Den grå (med apotheciene) er vanlig rabbelav, Brodoa intestiniformis, og den brunsvarte er steinskjegg, Pseudephebe pubescens. svartberglav, Melanelia hepatizon, gulskinn og islandslav.
Safranlav (Solorina crocea)
Safranlav (Solorina crocea)
Kan være Fjellblokklav
Kan være Fjellblokklav
Rørsoppsnylter (Hypomyces chrysospermus)
Rørsoppsnylter (Hypomyces chrysospermus)
Mest sannsynlig Heggetraktsopp (Infundibulicybe geotropa)
Mest sannsynlig Heggetraktsopp (Infundibulicybe geotropa)
Tægersopp (Clitocybula platyphylla)
Tægersopp (Clitocybula platyphylla)
Rødvorte (Nectria cinnabarina)
Rødvorte (Nectria cinnabarina)

Sopp, kjuker og lav. Noen vet jeg hva er, andre ikke. Blir bare glad for å få innspill til hvilke arter dette er, eller om noen er feilbestemt. Vil bare si at denne siden, ikke kan brukes til å bestemme om en sopp er spiselig eller ikke.

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden