Fotoalbum

Silkekjuke (Trametes versicolor)
Silkekjuke (Trametes versicolor)
Besk lærhatt (Panellus stipticus)
Besk lærhatt (Panellus stipticus)
Teglkjuke (Daedaleopsis confragosa)
Teglkjuke (Daedaleopsis confragosa)
Bjørkekullsopp (Annulohypoxylon multiforme)
Bjørkekullsopp (Annulohypoxylon multiforme)
Eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa)
Eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa)
Lakkjuke (Ganoderma lucidum)
Lakkjuke (Ganoderma lucidum)
Viftelærsopp (Stereum subtomentosum)
Viftelærsopp (Stereum subtomentosum)
Flammekjuke (Pycnoporellus fulgens)
Flammekjuke (Pycnoporellus fulgens)
Lakssopp (L⁠accaria laccata)
Lakssopp (L⁠accaria laccata)
Sannsynligvis Seljeildkjuke (Phellinus igniarius)
Sannsynligvis Seljeildkjuke (Phellinus igniarius)
Gullroselav (Vulpicida pinastri)
Gullroselav (Vulpicida pinastri)
Her er det messinglav (Xanthoria parietina), og skåldogglav (Physconia distorta) i tillegg til all mosen
Her er det messinglav (Xanthoria parietina), og skåldogglav (Physconia distorta) i tillegg til all mosen
Ferskenhatt (Phyllotopsis nidulans)
Ferskenhatt (Phyllotopsis nidulans)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Snøsyl (Cladonia ecmocyna)
Snøsyl (Cladonia ecmocyna)
 Fiolkjuke (Trichaptum abietinum)
Fiolkjuke (Trichaptum abietinum)
Rekkekjuke (Antrodia serialis)
Rekkekjuke (Antrodia serialis)
Sannsynligvis beltekjuke
Sannsynligvis beltekjuke
Sannsynligvis Tobakksbroddsopp (Hymenochaetopsis tabacina)
Sannsynligvis Tobakksbroddsopp (Hymenochaetopsis tabacina)
Skorpelærsopp (Stereum rugosum)
Skorpelærsopp (Stereum rugosum)
Trodde det var lav, men det er mest sannsynlig hjelmblæremose (Frullania dilatata)
Trodde det var lav, men det er mest sannsynlig hjelmblæremose (Frullania dilatata)
Duftkjuke (Gloeophyllum odoratum)
Duftkjuke (Gloeophyllum odoratum)
Rotkjuke
Rotkjuke
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Sannsynligvis Brunt stubbegulp (Symphytocarpus flaccidus)
Sannsynligvis Brunt stubbegulp (Symphytocarpus flaccidus)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Knuskkjuke (Fomes fomentarius)
Flatkjuke (Ganoderma applanatum)
Flatkjuke (Ganoderma applanatum)
Kan være Sumpaniskjuke (Trametes suaveolens)
Sett ved Etna i Etnedal
Kan være Sumpaniskjuke (Trametes suaveolens) Sett ved Etna i Etnedal
Ferskenhatt (Phyllotopsis nidulans)
Ferskenhatt (Phyllotopsis nidulans)
Granhvitkjuke (Antrodia heteromorpha)
Granhvitkjuke (Antrodia heteromorpha)
Grovporet vinterstilkkjuke (Polyporus brumalis)
Grovporet vinterstilkkjuke (Polyporus brumalis)
Flakkjuke (Phellinus laevigatus)
Flakkjuke (Phellinus laevigatus)
 Labyrintkjuke (Cerrena unicolor)
Labyrintkjuke (Cerrena unicolor)
Hengestry (Usnea filipendula)
Hengestry (Usnea filipendula)
Islandslav (Cetraria islandica)
Islandslav (Cetraria islandica)
Beltekullsopp (Daldinia)
Beltekullsopp (Daldinia)
Kan være Almekullsopp (Hypoxylon vogesiacum)
Kan være Almekullsopp (Hypoxylon vogesiacum)
Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)
Glimmerblekksopp (Coprinellus micaceus)
Ildkjuke (Phellinus)
Ildkjuke (Phellinus)
Furugelésopp (Tremella encephala)
Furugelésopp (Tremella encephala)
Ildkjuke. Sannsynlilgvis (Phellinus alni)
Ildkjuke. Sannsynlilgvis (Phellinus alni)
Gullkjuke (Skeletocutis amorpha)
Gullkjuke (Skeletocutis amorpha)
Skorpekjuke (Datronia mollis)
Skorpekjuke (Datronia mollis)
Seljekjuke (Phellinopsis conchata)
Seljekjuke (Phellinopsis conchata)
Granrotkjuke (Heterobasidion parviporum)
Granrotkjuke (Heterobasidion parviporum)
Sannsynligvis Fløyelskjuke (Trametes pubescens)
Sannsynligvis Fløyelskjuke (Trametes pubescens)
Sannsynligvis Heksespytt (Mucilago crustacea)
Sannsynligvis Heksespytt (Mucilago crustacea)

Sopp, kjuker og lav. Noen vet jeg hva er, andre ikke. Blir bare glad for å få innspill til hvilke arter dette er, eller om noen er feilbestemt. Vil bare si at denne siden, ikke kan brukes til å bestemme om en sopp er spiselig eller ikke.

Nyeste kommentarer

15.10 | 20:21

Er glimmerblekksopp en spiselig sopp ?

30.09 | 21:41

Knuskkjuke

30.09 | 21:37

Rød fluesopp

30.09 | 21:35

Ser ut som Skjeggriske.

Del denne siden